18 h "Cèrtamamens literaris i Jocs Florals a Tortosa", a càrrec d'Emidgi Subirats, escriptor, llicenciat en Filologia Anglogermànica i professor d'anglès. 19 h "Arrels", espectacle de poesia, cant, dansa i teatre creat amb motiu de les Jornades per Valer Gisbert, dramaturg i director teatral. 20 h “Trinitat Fabregat Chimeno (1912-1994): una poesia amb temps i espai", a càrrec de Tomas Camacho i Molina, mestre i poeta.