Coordina Lyudmila Futa. Amb motiu del Tortosa English Festival