Presentació a càrrec del Dr. Antoni Rossell, director de la col·lecció, Dr. Francesc Cortés, responsable del llibre i Sra. Núria Altarriba, coordinadora de l'obra.