Història, guiatge i representació teatral i musical inspirada en la festa de Hanukkah de temps mediavals.

Programa:

11.00h.- Xerrada a càrrec de Sílvia Planas, directora del Museu d'Història dels Jueus de Girona 12.00h.- Blanca canta a Na Caxixa. 12.30h.- Presentació dels nous vestits dels gegants jueus de Tortosa, i ballada al pati dels llimoners. 17.30h.- Visita al Call Jueu de Tortosa a càrrec de Ramon Ferré, amb la presència dels gegants jueus, Caxixa i Bonjuhà (sortida des del Museu de Tortosa) 19.00h.- La jueva de Tortosa recordant Hanukkah.

 

 

Ubicació