37 il·lustradors presenten la seva interpretació gràfica de diferents poemes dels llibres de Joana Raspall Com el plomissol i Escaleta al vent.

Ubicació