Aquesta exposició mostra una selecció de bones pràctiques en termes de sostenibilitat ambiental i social en el sector artesà català, i vol ser un espai de reflexió sobre la nostra manera de produir i de consumir.

Ubicació