A càrrec de Kevin Triana i Grant Richardson.

Ubicació