Amb la presència de l'autor. Coordina Sílvia Panisello.

Ubicació