Amb la presència de l'autor. Coordina Sílvia Panisello

Ubicació