De Josep M. Miró Coordinadors: Xell Aixarch i Xavier Aragó

Ubicació