Aquesta exposició explica la gestió de l’aigua que es fa al nostre país, fa un repàs de l’evolució del nombre de plantes depuradores actives a Catalunya i del seu paper a l’hora de sanejar les aigües residuals i de com contribueixen a millorar l’estat dels nostres rius i del litoral. També remarca que l’aigua és un recurs sostenible, fràgil i finit que cal preservar i fer-ne un ús responsable. Només un 0,007% de l’aigua que hi ha al nostre planeta es pot destinar al consum humà.

Ubicació