Més de 3.500 llibres d'art, història, ciència, literatura i 210 objectes artístics de diferents països. Una gran mostra de la capacitat creadora i de la identitat cultural de les persones.

Aquests llibres i objectes d'arreu del món són els que podreu conèixer a la Casa Brunet. Un valuós regal de Federico a la ciutat de Tortosa i a les Terres de l'Ebre. Per a visites concertades (grups i centres escolars) enviar correu electrònic.

Ubicació